برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی
بازدید از محور راور - دیهوک
تعیین هیأت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان
دیدار با تعدادی از مدیران استان