دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی استان
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش
برگزاری جلسه ستاد تسهیلات نوروزی
مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن